Narvik Unge sanitetsforening arrangerer førstehjelpskurs og demonstrerer på en førstehjelpsdukke.

Når uhellet er ute er det beste du kan gjøre å vite hva du skal gjøre. Derfor vil mange småbarnsforeldre ha en oppfrisking i førstehjelp. Narvik Unge Sanitetsforening har satt i gang faste kurs.

– Flere av medlemmene i Narvik unge sanitetsforening ville ha en oppfrisking på førstehjelp. Da oppdaget vi at her er det et behov som ingen andre i nærmiljøet tilbyr, sier leder i foreningen, Jorunn Tufthaug.

I god Fredrikke Marie Qvam-ånd opprettet Sanitetskvinnene i Narvik et tilbud for å dekke behovet. Siden 2009 har de holdt førstehjelpskurs med spesielt fokus på baby og barn. Årlig holder de ett kurs om våren og ett om høsten. Kursene går over en kveld og varer i tre timer.  

– Kursene er anbefalt av helsestasjonen og har blitt veldig populære. Vi har et firma som kommer og holder det for oss i våre lokaler. Under kurset er vi Sanitetskvinnene alltid til stede og tilbyr barnevakt, byssing og bæring for de som trenger det, fortsetter Tufthaug.

Narvik Unge Sanitetsforening ser kursene som en del av sitt samfunnsoppdrag, derfor tar de ikke mer for kurset enn det det koster å holde det.

– Det skal lønne seg å være medlem, derfor har vi en litt lavere pris for medlemmer. De fleste deltakerne er veldig fornøyde, og noen har meldt seg inn i forbindelse med at de har vært på kurs. Vi benytter også anledningen til å fortelle om foreningen og hva vi gjør, påpeker Tufthaug.

Narvik Unge Sanitetsforening er en av flere lokalforeninger som holder kurs i førstehjelp. Soknedal sanitetsforening og Meldal sanitetsforening holder også kurs med fokus på barn.