150 sanitetskvinner deltar på lederopplæring.

– Lederopplæring er nyttig både med tanke på rolleforståelsen om det å være leder, og kunnskap om organisasjonen.

Nyttig og faglig påfyll

Det sier Marit Strande Hjorth fra Gjøvik Sanitetsforening. Sammen med nærmere 150 ledere og styremedlemmer fra sanitetsforeninger over hele landet, ble første helgen i april tilbrakt på Gardermoen for å lære mer om ledervervet.

Programmet for lederopplæringen spente fra lokalforeningen som samfunnsaktør, organisasjonsbygging og organisasjonsutvikling til finansiering, drift og rapporteringssystemer.

Andre viktige temaer var medlemspleie, verving og hvordan man starter opp en basisaktivitet, lederrollen, delegering og myndighet.

Ny forening og ny leder

– Gjøvik Sanitetsforening ble formelt stiftet i oktober i fjor høst, og som fersk leder av en nystartet forening, var dette en veldig nyttig opplæring. Jeg kom også i kontakt med andre nystartede foreninger, som for eksempel Brumunddal Sanitetsforening, og fikk gode tips og råd. Denne typen erfaringsutveksling er også nyttig for oss som er helt nye, sier Marit Strande Hjorth.

Hun påpeker at det å overta en etablert forening der infrastrukturen allerede er på plass, er noe helt annet enn å starte en ny forening fra null.

Viktig med kunnskap

– Når man overtar en allerede etablert forening finnes det rutiner og prosedyrer for hvordan den skal drives. En vet hvordan styrereferatene skal være. Vi som er helt nye trenger en del kunnskap om det å drive en forening, derfor var det nyttig og delta på lederopplæringen. Det er mye kunnskap du skal ta inn, og så er det temaer du ønsker mer informasjon om, sier Marit Strande Hjorth.

Hun håper at det også i fremtiden blir holdt lignende kurs som gir nyttig og faglig påfyll for foreningsledere i N.K.S.