SKAM-skuespillerne mottar Fredrikkeprisen med Grete Herlofson.

Fredrikkeprisen 2017 til SKAM.

– Sanitetskvinnene står for solidaritet, og et ønske om å gjøre verden litt bedre. Det er også det vi ønsker å gjøre gjennom de historiene vi forteller i SKAM, sa produsent Marianne Furevold-Boland, NRK.

Sanitetskvinnenes hederspris, Fredrikkeprisen ble delt ut i Gamle Logen lørdag 4. mars.

– Vi hadde aldri trodd da vi startet at vi skulle bli møtt med så mye kjærlighet som vi opplever. Det er en stor ære og glede å få denne prisen på vegne av manusforfatter Julie Andem, og de andre som er i hjertet og hjernen av denne produksjonen, fortsatte Furevold-Boland.

SKAM-redaksjonen har valgt å gi prispengene på 100 000 kroner til Sisterhood.

– Sisterhood har også som formål å gjøre verden til et bedre sted, og gir unge jenter verktøy til å takle livets utfordringer, sier Furevold-Boland.

Tilstede for å motta prisen var Kristina Ødegaard, Carl Martin Eggesbø, Cecilie Martinsen, Ina Svenningdal, Marlon Langeland, Susanna Taylor, Marianne Furevold-Boland, Henrik Aspeflaten og Sigrid Skeie Tjensvoll (bildet).

Bryter tabuer

– SKAM-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden. Seriens tittel og tematikk tar opp ødeleggende myter og viser hvordan enkeltpersoner opplever fordømmelse, men også hvordan man stolt kan heve seg over samfunnets fordømmelse, eller følelse av fordømmelse. Serien når frem til ungdom og voksne, og åpner for samtale og refleksjon rundt alvorlige tema på tvers av generasjoner, sa Anne Elisabeth Solem Joakimsen, som delte ut Fredrikkeprisen på vegne Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fredrikkeprisen deles årlig ut til personer utenfor organisasjonens egne rekker som på en fremragende måte tar opp og synliggjør saker innenfor N.K.S. sitt formål og strategiske områder.

Prisen består av en skulptur av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, et diplom og 100.000 kroner. Pengene er ikke til personlig bruk, men skal gå til et formål innenfor N.K.S. sine arbeidsfelt som prisvinneren velger. Tidligere prisvinnere er blant annet Gunhild Stordalen, Gro Harlem Brundtland og Kronprinsesse Mette-Marit.