Gro Dammerud leser for fire barn i barnehagen.

– Når jeg kommer til barnehagen blir jeg møtt av jublende små venner, forteller Gro Dammerud i Ullerøy sanitetsforening som er lesevenn for barn i bygdas barnehage.

Denne våren lanserer Norske Kvinners Sanitetsforening fire basisaktiviteter. En av basisaktivitetene er «Lesevenn», der foreningene organiserer faste treff hvor voksne leser for barn. Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode møter mellom barn og voksne.

Lesevenn passer for barn i alle aldre med behov for voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. Sanitetsforeningene starter Lesevenn i samarbeid med andre, Ullerøy Sanitetsforening er lesevenn for barn i en barnehage og Åsa Sanitetsforening er lesevenner for barn på skolefritidsordningen.

Jublende små venner i Ullerøy barnehage

Ullerøy sanitetsforening i Sarpsborg kommune i Østfold bestemte seg for å starte med lesevenn etter å ha fått ideen på regional samling på Hamar og kontaktet barnehagen på Ullerøy.

– Jeg kontaktet avdelingsleder i barnehagen. Hun ble glad for forslaget. På ettermiddagen er barna slitne, og noen lengter etter mor og far. Tidligvakta på avdelingen går hjem og det blir hektisk for de to som er igjen, sier Gro Dammerud i Ullerøy sanitetsforening.

Hun ble enig med barnehagen om å ha Lesevenn hver mandag klokken 13.30 - 15.30. Foreldrene ble informert og Dammerud måtte vise politiattest og skrive under på at hun har taushetsplikt for å være lesevenn.

– Når jeg kommer til barnehagen blir jeg møtt av jublende små venner. Alle vil ha kos og alle har noe å fortelle eller spørre meg om. Samtalene er gode og viktige. Barna kommer med bøker de vil jeg skal lese. En vil sitte på fanget, to setter seg på hver side av meg, og en setter seg på sofaryggen og ordner med håret mitt. To andre prøver å følge med fra armlenet på sofaen. Jeg leser og barna følger godt med. Jeg merker at en liten 3-åring har sovnet og ser et annet barn har gått for å leke med en venn, forteller Dammerud om lesestundene.

Når foreldrene kommer for å hente barna sine smiler de når de ser barnet sitt sitte å høre på bok sammen med tre til fire andre barn og en Lesevenn.

– Både foreldrene og personalet takker for at en Lesevenn kan komme og være der for barna på en tid på dagen når både barna og personalet er slitne. Som Lesevenn er jeg sammen med barna på deres premisser. Derfor gjør vi ting sammen som barna har lyst til, som å bygge med Lego eller legge puslespill, i tillegg til at jeg leser for dem. Jeg har et godt samarbeid med de ansatte på avdelingen og vi vil evaluere prosjektet etter fire måneder, sier Dammerud.

Ullerøy Sanitetsforening ser at de synliggjør seg i lokalmiljøet ved å være Lesevenn i barnehagen og håper å øke medlemstallet i foreningen.

Vil ha lesestunder hver dag i Åsa

Åsa sanitetsforening i bygda Åsa i Ringerike kommune i Buskerud startet med lesevenn 13. februar i år. De samarbeider med skolefritidsordningen for barna på Montessoriskolen i bygda.

Sammen ble skolen og Sanitetskvinnene enige om at de skal komme og lese for barna i 1.- 4. trinn en gang i uka. Før de satte i gang, skrev de under taushet- og etikkerklæring og hentet inn politiattest til alle de fem som er lesevenner. De hadde også et møte der de ble enige om rammene for aktiviteten.

– Vi ble enig om å lese mens barna spiser. Etter maten serverer lesevennene barna litt å kose seg med til høytlesningen. Vi vil lese forskjellige bøker og til å begynne med leser vi bøker og fortellinger som avsluttes for hver gang, sier Else W. Dahle, leder i Åsa sanitetsforening.

Før de møtte barna første gang ble foreldrene informert av rektor.

– Seks gutter møtte oss første mandag i februar. Vi fortalte hvem vi er og hvor vi bodde i bygda. De gjorde det samme. Når det gjaldt bøker, likte de alt fra Harry Potter, Rampete Robin, Emil og Mummi til eventyr, forteller Dahle.

Foreningen har nå gjennomført tre lesestunder, med tre forskjellige lesevenner og forskjellige bøker. Alle lesevennene skriver korte logger om lesestundene for å informere hverandre om hva de har lest og servert. De har også satt opp en turnus med hvem som har ansvar hver uke. Om det er barna eller de voksne som setter mest pris på tilbudet, er de usikre på.

– Barna sa en gang at de ville at lesevennen skulle komme tilbake allerede dagen etter. Det tyder på at det er vellykket så langt i alle fall!

Lesevenn – til glede for barn og voksne

Lesevenn Gerd i Åsa sanitetsforening leser for barna på skolefritidsordningen.