WHAE med norske representanter fra Norge på besøk i Etiopia.

N.K.S. etiopiske søsterorganisasjon etablerer lokale foreninger som gir de mest sårbare og vanskeligstilte kvinnene tilgang til kvinnefellesskap, kunnskap om helse, helsesjekker og mulighet for å skape seg en fremtid.

Å sikre kvalitet i helsetjenester for 100 millioner mennesker i land med begrensede ressurser, er en stor utfordring. Myndighetene i Etiopia investerer i velferd, men store deler av befolkningen lever fortsatt uten tilgang til helsehjelp.

Norske Kvinners Sanitetsforenings etiopiske søsterorganisasjon jobber med å bedre kvinners helse og livsvilkår gjennom etablering av lokale foreninger. Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) starter lokale kvinneforeninger hvor helsesjekker og helseopplysning er regelmessig på agendaen. Modellen er den samme som Sanitetskvinnene har hatt i Norge i over 120 år og gir de mest sårbare og vanskeligstilte kvinnene tilgang til kvinnefellesskap, kunnskap om helse, helsesjekker og mulighet for å skape seg en fremtid gjennom selvstendig økonomi.

13 sanitetsforeninger fra Harstad i nord til Mandal i sør, er faddere for foreninger i Etiopia. Dette er både lokalforeninger og fylkesforeninger og i februar i år dro åtte representanter fra fem fadderforeninger til Etiopia for å følge opp samarbeidet.

Drektige geiter i Dira Dawa

Nana Finnes representerte Mandal Sanitetsforening som er fadder for en forening i Dire Dawa øst i landet mot den somaliske grensen. Nana var med på foreningens månedlige møte der en sykepleier tilbyr helsesjekk av kvinnene og opplyser om viktige tema som hygiene og familieplanlegging. Sykepleierens lønn dekkes av samarbeidet med Mandal Sanitetsforening og gir i tillegg kvinnene helseforsikring.

For å kunne gjøre investeringer som gir inntekter, sparer kvinnene penger sammen. Øverst på ønskelisten står drektige geiter som gir inntekter ved at de selger kjeene og kjøttet. En vaskemaskin som de kan «leie ut» står også høyt på ønskelisten. Hvert medlem i foreningen må spare minimum 10 birr i måneden som tilsvarer ca. 4 kroner. Kassereren fortalte stolt at kassen nå består av 6300 birr tilsvarende 2400 kroner i sparte midler – for dette kan de eksempelvis kjøpe 15 drektige geiter.

Kvinneforeninger i Etiopia etter norsk «modell»

Sykepleieren i foreningen i Dira Dawa som Mandal sanitetsforening er fadder for, måler blodtrykket på alle kvinnene i foreningen hver måned.

Veving gir fast inntekt til kvinnene

Gullele er en bydel i hovedstaden Addis Ababa og her er Vestfold fylkesforening fadder for en forening. I dette området er mange opprinnelig flyktninger og generelt fattigere enn befolkningen ellers.

Det er nylig bygget en ny vei her bl.a. med støtte fra Vestfold fylkesforening, noe som er avgjørende for at denne bydelen lettere kan få bragt inn varer, brensel, vann og andre nødvendige ting. I tillegg sikrer veien at ambulanse og brannbil kan komme til ved behov. Ellen Midtvik, Wenche Just-Hansen og Siri Evensen representerte N.K.S. Vestfold og kunne med stor glede se at veien var av høy kvalitet, med brostein, som hindrer skader ved store nedbørsmengder.

Kvinneforeninger i Etiopia etter norsk «modell»

En ny vei i bydelen Gullele sikrer befolkningen et tryggere liv.

Kvinnene i foreningen i Gullele driver et veveri med utsalg av egenproduserte varer som skjerf og stoffer. Veveriet gir fast inntekt til kvinnene som sammen driver og utvikler forretningen. Ellen Midtvik er engasjert i en systue for minoritetskvinner hjemme i Larvik og hadde med utkast til fine produkter som kvinnene kan kopiere om de ønsker å utvide sortimentet. Det å sy vesker, sminkepunger og jakker av stoffene de vever, vil kunne styrke kvinnene i konkurransen med andre som selger tekstilprodukter. Like ved Gullele ligger det en kjent kirke med mange besøkende og det hender rett som det er at busslaster stopper innom veveriet i Gullele for å handle.

Kvinneforeninger i Etiopia etter norsk «modell»

Ellen Midtvik fra N.K.S. Vestfold hadde med mange ideer til nye produkter som kan selges i Gullele.

Firebarnsmor Alemenesh har fått et nytt liv på grunn av jobben i veveriet. Hun viste stolt frem sitt oppussede hus, som hun selv har spart til og er spesielt stolt av sin nyinnkjøpte sofa. Hun har hele 20 000 birr på sparekontoen tilsvarende 7500 kroner som hun sparer for å kjøpe tomter til barna. På spørsmålet om hun får tid til å bruke sofaen, ler Almenesh og sier hun tar en middagslur i den hver dag etter endt arbeidsdag. Et privilegium hun nå har som selvstendig og selvforsørgende kvinne.