ExtraStifstelsens logo med naturbilde fra fjellheimen i bakgrunnen.

– Kvinners livsvilkår og helse går som en rød tråd gjennom alle helseprosjektene vi fremmer til ExtraStiftelsen. Hele livsløpet er representert, sier seniorrådgiver Elisabeth T. Swärd.

15. mars gikk fristen for å søke midler fra ExtraStiftelsen Helseprosjekter og ExtraExpress ut. Norske Kvinners Sanitetsforening søker midler til 18 helseprosjekter og 23 lokalforeninger søker ExtraExpress-midler til lokale prosjekter innen våre satsingsområder.

Blant de 18 helseprosjektene Sanitetskvinnene fremmer til ExtraStiftelsen er det flere innen vold og integrering, det er også noen som handler direkte om kvinners helse, noen som går på eldre og noen innen feltet barn og unge.

Do-avis og musikkvideoer mot vold

Totalt fem prosjekter har tema omkring vold. Et av disse er et prosjekt med do-aviser til tre ungdomsskoler i Nord-Trøndelag. Prosjektet er et samarbeid mellom KUN og Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening.

– Do-avisene vil handle om seksualitet og grenser, og inneholde kontaktinfo til steder hvor ungdom kan få hjelp. I tillegg vil det bli arrangert jente- og guttekonferanser om temaene for niende trinn på ungdomsskolene, etter samme modell som N.K.S. har arrangert slike konferanser tidligere, sier Swärd.

Et annet prosjekt innen voldsfeltet er «Her heart belongs to daddy» hvor musikere i samarbeid med N.K.S. sentralt søker midler til å lage musikkvideoer som belyser aspekter ved vold mot kvinner.

– Musikkvideoene vil basere seg på erfaringer fra psykisk helsevern og kvinner som er utsatt for vold. De vil bli brukt i vårt arbeid mot vold mot kvinner, sier Swärd.

Flerkulturell doula og innvandrerkvinner i arbeid

Innen integrering søker N.K.S. midler til fem prosjekter, blant annet prosjektet «Sårbar, gravid og ny i Norge» som utgår fra Oslo Universitetssykehus.

– Målet med prosjektet er å tilrettelegge for en likeverdig og trygg fødselsomsorg. Minoritetskvinner som er nye i Norge skal få en flerkulturell doula som skal være en kulturell, språklig og praktisk støtte for kvinnen under svangerskap, fødsel og følge opp familien etterpå. Doulaen skal ha samme språk og opprinnelsesland som den fødende kvinnen, understreker Swärd.

Et annet prosjekt vi søker støtte til innen integreringsfeltet er «Moving Mamas». Her kobles innvandrerkvinner med næringslivet, og kvinnene tilbys inntekt, mulighet til jobb og kontakter i arbeidslivet.

– «Moving Mamas» er for Innvandrerkvinner i introduksjonsprogrammet og de som står utenfor arbeidslivet. De går gjennom et 12-månders program om arbeidslivet hvor målet er å få flere kvinner inn i arbeidslivet og i posisjon, forteller Swärd.

Midlene skal gå til å videreutvikle Moving Mamas.

Fibromyalgi og brystkreft

N.K.S. Revmatismesykehuset i Lillehammer søker midler til en intervensjon om fibromyalgi som gir kroniske skjelett og muskelsmerter.

– Dette er en sykdom som rammer flest kvinner og er en kjempekostnad for samfunnet, påpeker Elisabeth T. Swärd.

Intervensjonen vil ta utgangspunkt i brukernes egne erfaringer med å være syk og bli frisk igjen og vil bli ledet av Anne Marit Mengshoel, professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Et annet prosjekt N.K.S. fremmer innen kvinners helse er å spre en selvhjelpsfilm for brystkreftopererte. 43 000 er operert for brystkreft, blant dem anslås det at rundt halvparten sliter med funksjon etter inngrepet.

– Dette er verdens første selvhjelpsfilm for brystkreftopererte. Filmen er allerede laget og vi søker nå midler om å få den ut og formidlet. I Norge er det 22 sykehus som operer for brystkreft og vi ønsker at alle kvinnene som får utført inngrepet skal få tilgang til filmen, sier Swärd.