Profilbilde av forskeren Kristin Engh Førde

Kristin Engh Førde forsvarer sin avhandling for graden ph.d.: "Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India" i dag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Kristin Engh Førdes doktorgrad er finansiert av Norske Kvinner Sanitetsforening gjennom ExtraStiftelsen. Avhandlingen er basert på et langvarig feltarbeid, både i Mumbai, India og i Skandinavia. Førde utfordrer forståelsen av surrogati som en ren «vinn-vinn»-utveksling mellom likeverdige partnere, samtidig som hun problematiserer en overforenklet forestilling om surrogati som «utnytting».

Doktorgraden er en etnografisk studie av indiske surrogatmødre, vestlige intenderte foreldre og relasjonen mellom dem. N.K.S. ble nominert til ExtraStiftelsen's Helsepris 2016 for prosjektet «Vinn-vinn eller globale kvinneutnytting».

Opplysninger om disputasen finner du her.