Mange glade damer holder hvert sitt fargerike fastelavnsris.

I Fredrikstad binder og pynter ivrige sanitetskvinner rekordmange ris til årets fastelavn. Når fastelavnssøndagen kommer har de solgt 2 300 ris.

Før risene kommer for salg har sanitetskvinnene i Fredrikstad lagt ned utallige timer med dugnadsarbeid i Sanitetshuset. Det er et veldig sosialt og arbeid, og engasjementet er stort blant de 30-40 damene som hver uke samles for å binde risene ferdige til salgsstart.

Helt siden jul har de holdt på og 16. februar er det salgsstart for årets fastelavnsris. Foreningen selger ris på diverse kjøpesentre og ved lokale matbutikker – de selger også en del til bedrifter i Fredrikstad.

– Jeg synes de unge er blitt flinke til å støtte opp om oss. Mange kjøper ris fordi mødrene deres alltid hadde det, og for mange er risene det første vårtegnet, forteller leder Kari S. Klemsdal om salgstrendene

Foreningen bruker det meste av midlene fra fastelavn lokalt.

– Vi ønsker å bidra der behovet er størst og til glede for personer som kanskje ikke alltid får førsteprioritet, sier Kari S. Klemsdal

Det var Norske Kvinners Sanitetsforening som hentet fastelavnsriset til Norge i 1946. Skikken med fastelavnsris kommer fra Sverige, og er av hedensk opprinnelse. Risene skulle brukes for å vekke til live fruktbarheten til kvinner, dyr og trær ifølge historien. Ordet «fastelavn» hører til kristen tradisjon og betegner den gamle fasteperioden før påsken.