Fastelavnsris med NKS-rismerket - nærbilde.

Med dør til dør-verving kombinert med salg av fastelavnsris i bygda, har Nes sanitetsforening i Akershus fått 19 nye medlemmer før fastelavn.

Nes sanitetsforening i Akershus fått mange nye medlemmer i februar takket være et modig og nytenkende medlem. Lillian har alene vervet mer enn 19 personer i februar ved å gå fra hus til hus i bygda, og spørre folk om de vil være med.

– Jeg begynte med å spørre de jeg kjenner, blant annet mine egne svigerdøtre samt venninners svigerdøtre, slik at det skulle bli lettere å få med andre unge kvinner i foreningen. Mange av dem som har blitt vervet nå var tidligere medlemmer av en annen sanitetsforening som ble nedlagt for ca. 15 år siden, forteller Lillian, som selv var medlem av den foreningen tidligere.

Hun ble medlem av Nes sanitetsforening i januar 2016 da hun ble vervet av en bekjent.

– Det er viktig å oppsøke folk når en forening blir nedlagt samt ta godt vare på dem når de kommer til oss. Det å ønske nye velkommen er viktig, understreker Lillian.

Sanitetskvinnene i Nes har solgt fastelavnsris og vervet nye medlemmer samtidig. Med salg av fastelavnsris spurte de folk om de kunne tenke seg å bli medlem. I tillegg fortalte de kort om hva Sanitetskvinnene jobber med lokalt og nasjonalt. De presiserte også at de ikke måtte sitte i styrer og annet verv, men å støtte arbeidet til organisasjonen er like viktig.

– Det å få inn så mange nye medlemmer i februar har vært inspirerende for de andre medlemmene i foreningen også. Flere medlemmer i Nes sanitetsforening har vervet i forbindelse med salg av fastelavnsris. Det er bare å spørre folk om bli medlem og støtte arbeidet vårt. Selv om det kan virke påtrengende og at man tenker at folk har nok å gjøre, er de fleste som blir spurt veldig positive, sier Lillian i Nes sanitetsforening.

Sanitetskvinner over hele landet er godt i gang med verving av nye medlemmer. Allerede i år har det vært mange ulike aktiviteter rundt om i landet. Vi har fått mer enn 1100 nye medlemmer i 2017 og flere skal det bli. Kreativiteten knyttet til verving av nye medlemmer har vært stor og resultatene viser at det nytter å spørre.

Norske Kvinners Sanitetsforening har som mål å bli 50 000 medlemmer i 2020 og med den innsatsen foreningene legger ned er vi på god vei.