Sanitetskvinner fra Halsa sanitetsforening med barn fra asylmottaket.

Takket være Sanitetskvinnenes innsats lokalt har over 600 barn bosatt på asylmottak fått verdifulle opplevelser i 2016.

I året som gikk har 22 lokale sanitetsforeninger arrangert en eller flere aktiviteter med til sammen over 600 barn fra 20 forskjellige mottak som deltakere.

– Det er veldig lystbetont. Vi føler at vi virkelig kan gjøre noe, sier Heidrun Kringen, leder i Hegra sanitetsforening.

Foreningen har hatt jevnlige aktiviteter for omlag 40 gutter mellom 15 og 18 år på Hegratunet statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere. De bestemte seg for at de ville gjøre en innsats allerede når mottaket ble etablert i januar 2016.

– Hegra er en liten bygd og etableringen av mottaket møtte mye motstand til å begynne med. Idrettslaget og vi i sanitetsforeningen ville vise at disse guttene ikke er farlige. Vi gikk inn tidlig og viste at vi ville stå på for dem, fortsetter Kringen.

Verdifulle opplevelser

Hegra er en av de 22 lokalforeningene som har opprettet kontakt med asylmottak i sitt lokalmiljø og tatt initiativ til å gjennomføre ulike aktiviteter for barn og ungdom.

– Lokalforeningene har gitt over 600 barn verdifulle opplevelser der de får delta på aktiviteter de ikke ellers har tilgang til. Foreningene har blant annet arrangert dagsutflukter til familieparker, tatt de med på kino, bowling eller ut for å spise. Flere har arrangert sommerfest eller juleavslutning på mottakene. Opplevelsene kan bidra til å styrke fysisk og psykisk helse hos barn og voksne, sier Cathrine Holst Salvesen, rådgiver integrering og mangfold.

Blant barna som har deltatt på aktiviteter er det både barn som har kommet sammen med familie og som i Hegra, enslige mindreårige asylsøkere.

– Hegra sanitetsforening satte i gang med gruppearbeid to til tre timer hver torsdag. Guttene, som kommer fra Afghanistan, Eritrea og Syria, snakket ikke så mye engelsk til å begynne med, så vi fikk kontakt gjennom å tegne, sy og lage mat sammen, sier leder Heidrun Kringen.

I løpet av året har foreningen arrangert kvelder med sykepleier, ambulansepersonell og farmasøyt, de har besøkt en gård og tatt med guttene på kino og bowling.

– Mottaket setter stor pris på det vi gjør. Det viktigste er den kontakten vi kan gi. Vi har tid til å sette oss ned og prate med guttene, også en og en og i mindre grupper. Det tok litt tid før de ble trygge på oss, men nå spør de og forteller fra sitt hjemland. Mange er redde for hva som skal skje med dem, og det er viktig å ha trygge voksenpersoner.

En del av lokalsamfunnet

Hegra sanitetsforening føler de har oppnådd det de ville i 2016; at guttene har en god opplevelse på mottaket og blir en del av lokalsamfunnet.

– Vi er en gjeng med bestemødre. Vi har blitt veldig glad i guttene, og de i oss. Vi føler at vi har snudd fremmedfrykten, nå er det nesten ingen motstand i bygda. Det er en styrke å være en forening, en enkeltperson kunne ikke gjort det alene. Sanitetsforeningen er godt akseptert og det har god virkning at vi er flere sammen.

Høydepunktet for sanitetskvinnene i Hegra var når de arrangerte juletretenning på mottaket.

– Vi bakte pepperkaker, lagde gløgg og inviterte alle i bygda. Og det kom så mange. Hornmusikken spilte, og alle tok hverandre i hendene og gikk rundt juletreet. Vi sanitetskvinnene gikk med gråten i halsen. Det var helt ubeskrivelig, smiler Kringen.

Foreningen var innom guttene på mottaket både julaften og nyttårsaften, de hadde aktiviteter i romjula og har allerede planlagt flere aktiviteter for 2017.

God start på integrering

Aktivitetene som lokalforeningene har arrangert har bidratt til en god start på integrering og inkludering i lokalsamfunn. Flere steder har også barn fra lokalsamfunnet deltatt på aktivitetene.

– Barna har fått kontakt med våre lokalforeninger og andre i lokalbefolkningen. De har fått praktisere norsk språk og knytte vennskap til barn i lokalsamfunnet. Det bidrar til en normalisering av barndommen på asylmottak og til integrering i lokalsamfunnet, påpeker Cathrine Holst Salvesen, rådgiver integrering og mangfold.

Norske Kvinners Sanitetsforening inngikk høsten 2016 en intensjonsavtale med UDI om aktiviteter på asylmottak. N.K.S. har fått midler av UDI som har blitt tildelt lokalforeningene til gjennomføring av aktivitetene. Noen foreninger har også fått midler direkte fra UDI.