En kvinne holder på et rekkverk.

I 2017 blir det en egen utlysning for Kvinnehelse i Forskningsrådet. Det har Sanitetskvinnene jobbet for i årevis.

– Norske Kvinners Sanitetsforening har krevd og frontet behovet for et eget kvinnehelseforskningsprogram i lang tid. Satsningen fra Forskningsrådet er et etterlengtet og nødvendig tiltak for å dekke kunnskapshull og øke kunnskap om kvinners helse, sier Grete Herlofson, generalsekretær i N.K.S.

Kvinnehelse blir en egen utlysning i samarbeid med de tre helseprogrammene Behandling, Bedrehelse og Helsevel i Forskningsrådet, med søknadsfrist 26. april 2017. Det planlegges utlysning av støtte til forskerprosjekt i alle programmene og satsingen Kvinners helse. N.K.S. ser dette som et viktig steg på veien mot vårt mål om et eget kvinnehelseforskningsprogram.

– Vi håper at satsningen fra Forskningsrådet ser kvinnehelse i et bredere lys enn kun fokus på de reproduktive organer, den såkalte «bikinimedisinen». N.K.S. ser at det er et behov for en handlingsplan som sikrer at kjønnsforskjeller utjevnes i utredning, diagnose og behandlinger, understreker Herlofson.

Satsingen er i tråd med Statsbudsjettet for 2017, der det slås fast at forskning i sterkere grad skal åpne for problemstillinger knyttet til ulikheter mellom kjønnene, i tråd med den nylig fremlagte likestillingsmeldingen.

Sanitetskvinnene er glade for at Regjeringen anerkjenner behovet for et kjønnsperspektiv på helse for å finne forklaringen på hvordan kvinner og menns sykdom kommer til uttrykk, samt blir forstått og møtt av helsetjenesten.