13 av medlemmene i Bygdøy sanitetsforening.

Vi gratulerer Bygdøy sanitetsforening som vinnere av høstens vervekonkurranse.

Foreningen har hatt 86 prosent vekst høsten 2016. Dette er helt fantastisk og en meget imponerende innsats av Bygdøy. Premien blir to billetter til utdeling av Fredrikkeprisen for 2017.

– Det viktigste er at flere har sett verdien av å være medlem i organisasjonen, enn at vi har vært flinke til å verve. De som har vervet har selvfølgelig vært kjempeflinke, men det viktigste arbeidet vi har gjort er å få frem budskapet. Det at flere vet hva organisasjonen står for, både historisk og hva vi gjør i dag. Vi kan heller ikke verve bare på fortidslevning. Vi fokuserte spesielt på arbeidet for bedre kvinnehelse, og arbeid med barn og unge. I tillegg har vi møtt et behov for felleskap lokalt på Bygdøy, sier leder Lene Rønning Arnesen

Bygdøy Sanitetsforening har jobbet målrettet med verving hele høsten. I august hadde foreningen 70 medlemmer og hadde satt seg som mål å bli 100 medlemmer innen utgangen av året. Det klarte de med glans. I dag teller de 150 medlemmer.

Fantastisk verveinnsats i 2016

I anledning jubileumsåret 2016 ble det gjennomført to vervekonkurranser. I vårsemestret vervet over 35 foreninger flere enn 10 nye medlemmer. Høstens verveinnsats til lokalforeningene var over all forventninger. Høsten 2016 vervet 60 foreninger over 10 nye medlemmer.

Lokalforeningene har gjort fantastisk innsats i jubileumsåret 2016. 28 foreninger har vervet over 20 nye medlemmer i 2016. 67 foreninger har vervet mer enn 10 nye medlemmer i 2016 og 79 foreninger har vervet mer enn 5 nye i 2016. Totalt har 449 lokalforeninger vervet noen nye medlemmer i 2016. Dette er helt fantastisk innsats. Gratulerer så mye alle sammen og takk for en super innsats!

Over 3000 nye medlemmer

I 2016 har sanitetskvinnene fått over 3000 nye medlemmer. Norske Kvinners Sanitetsforening har som mål å bli 50 000 medlemmer i 2020 og med den innsatsen foreningene har lagt ned i år er vi på god vei.