Et tre i Slottsparken med mange lapper fylt med ønsker.

Vi skriver 2017. Selv om mye går rett vei er verden fortsatt et urolig sted, og vårt eget land er ikke skånet for utfordringer. Sammen kan vi bidra til at andre har det bra.

Fortsatt trenger Norge Sanitetskvinnenes innsats for å bli et godt land å leve i for alle. Våre hovedsatsingsområder; mot vold mot kvinner, å styrke unges psykiske helse og for integrering av minoritetskvinner er like relevante i 2017.

Trygt for kvinner i Norge

Vår kloke konge delte sine tanker med oss på nyttårsaften. Han delte folkets drømmer og håp for fremtiden fra lapper som var hengt opp på ønsketreet i slottsparken. I nyttårstalen løftet Kong Harald frem noen ønsker spesielt.

«Jeg ønsker at vi gjør det trygt for kvinner å bo i Norge – og at vi må få slippe å be om dette flere ganger», stod det.

Samfunnet vårt skal være trygt for alle. Spesielt må vi arbeide for at de mest sårbare og utsatte beskyttes best mulig. I 2015 vedtok verdens ledere de nye bærekraftmålene for å skape en bedre verden. Et av målene handler om å bekjempe vold mot kvinner og barn. På dette området erkjente Norge at vi må gjøre en ekstra innsats i vårt eget land. Skal vi klare å skape et trygt samfunn for alle, er det viktig at det blir satt ord på det som foregår, og at de som har mulighet til å hjelpe, er kloke lyttere med sterk handlekraft.

Vold mot kvinner er vår tids største likestillingsutfordring. Sanitetskvinnene har arbeidet mot vold mot kvinner som fanesak. Vi bryter tausheten, sikrer kunnskap om vold mot kvinner, og bidrar med hjelpetiltak for voldsutsatte. I 2016 delte vi ut tusenvis av Røde knapper, vi hadde dager for årets russ hvor vi satte fokus på vold og overgrep i russetiden, vi etablerte ressursvenn for voldsutsatte kvinner, vi fikk gjennomslag for utredning av «pakkeforløp» for voldsutsatte som sikrer helhetlig møte med hjelpeapparatet og vi bidro til at nettportalen www.dinutvei.no ble lansert.

I slutten av 2016 utførte vi en profilundersøkelse for å måle omverdens oppfatning av Sanitetskvinnene. Vi spurte et tilfeldig utvalg av befolkningen om behovet for en kvinneorganisasjon i Norge i 2016, hvilke kvinneorganisasjoner de kjente til, hva de mente Sanitetskvinnene burde prioritere å jobbe med og mye annet. Den saken nordmenn er mest opptatt av at vi sanitetskvinner jobber med er vold mot kvinner. 50 prosent av befolkningen mener at dette bør være den viktigste saken for Sanitetskvinnene i 2017. Vi tar oppfordringen og fortsetter det viktige arbeidet i året vi nå tar fatt på.

Bli snillere med oss selv

Drømmetreet i Slottsparken inneholdt flere ønsker. Kongen løftet i sin tale frem flere.

«Jeg ønsker at alle blir litt snillere mot seg selv.» Det synes jeg var et klokt ønske. Mange opplever at det stilles så store krav til dem at de blir psykisk og fysisk utslitte. Men mitt inntrykk er at mange av kravene også stilles av oss selv. Vi sliter oss rett og slett ut ved å tenke på at vi ikke strekker til.

Ungdom gir uttrykk for at de ønsker stabilitet, tilstedeværelse, ro og gode samtaler. Det har til alle tider vært utfordrende å være ungdom. Men jeg føler oppriktig med unge i dag som står overfor så mange flere valg og så mye mer ytre påvirkning og press enn det som var tilfellet for bare én til to generasjoner siden.

Vi har en fantastisk ungdomsgenerasjon, og det aller meste går bedre med dagens ungdom enn tidligere generasjoner. Ungdom drikker mindre, er mindre kriminelle, røyker mindre, har bedre forhold til foreldrene sine. Det er fantastisk. Skåret i gleden er at den psykiske helsen blir gradvis dårligere, og unge jenter rammes spesielt.

Sanitetskvinnene er helt enige i Kongens refleksjoner om at vi må være snillere med oss selv, og akseptere oss for den vi er. Derfor jobber vi systematisk for å bedre unges psykiske helse gjennom kampen mot skjønnhetstyranniet, vi bidrar til kunnskap om konsekvenser av kroppspress og gir foreldre råd om hvordan man kan hjelpe unge som sliter med kropp og utseende.

Norge er ett av verdens mest likestilte land. Vi vet at likestilling er viktig for å skape gode samfunn. Samfunn hvor likestillingen har kommet langt har mindre vold, gir bedre samliv og likestilling er dessuten økonomisk lønnsomt. Men det går ikke alltid rett vei. Likestilling handler om like rettigheter på papiret og i praksis. Fortsatt trengs det organisasjoner som sikrer at likestillingen går rett vi. At de rettigheter kvinner i Norge har oppnådd gjennom årevis kamp blir respektert og etterlevd.

Feminisme i 2017

Kong Harald sa så klokt i nyttårstalen at ett av hans ønsker er at vi som nasjon skal klare å se og favne alle de menneskelige ressursene i landet vårt. At alle kan føle at de bidrar og kjenner seg nyttige – uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne. Da må vi ha organisasjoner som passer på, sier fra og bidrar til at vi sammen gjør landet bedre.

Feminisme i 2017 handler ikke om å sette ulike rettigheter opp mot hverandre, ulike folkegrupper opp mot hverandre eller ulike kamper opp mot hverandre noe vi til tider blir oppfordret til av ulike statsråder. Feminisme, likestilling og kvinnekamp handler om å bidra til et likestilt og god samfunn for alle. Det bidrar Sanitetskvinnene over hele landet til.

Bli med oss

Kjære alle, nytt år, nye muligheter, sies det. Som sanitetskvinner skal vi videreføre 120 års langt arbeid for kvinner helse og liv i 2017. Og behovet for oss blir ikke mindre. Derfor trenger vi mange nye sanitetskvinner og menn med oss på laget.

Livet har lært meg at det som er viktigst for oss mennesker ikke forandres så veldig mye gjennom tidene. Vi trenger noen som bryr seg om oss. Vi trenger at det er bruk for oss. Vi trenger å bli sett – og anerkjent – for den vi er. Vi trenger at noen har tid til å lytte og være til stede. Vi trenger å kjenne at vi er til for noe og noen utover oss selv.

…sa Kongen mot slutten av sin nyttårstale. I 120 år har Sanitetskvinnene hatt sitt virke i Norge, og vi kjenner oss så godt igjen i Kong Haralds ord. Sanitetskvinnene har betydd en forskjell for andre, og for hverandre i 120 år, det må vi fortsette med. Derfor er det lett å stille seg bak Kongens drøm når han oppfordrer oss til å ha gode drømmer for hverandre og ville hverandre vel. «Det er godt for oss å bidra til at andre kan ha det bra», sier Kongen. Det vet vi sanitetskvinner. Derfor skal vi ha enda flere med oss i 2017.

Godt nytt sanitetsår!

Grete Herlofson 
Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening