Illustrasjonsfoto Shuttersstock

Søknadsbunken til En håndsrekning, vår støtteordning for barn i lavinntektsfamilier, er rekordstor. Mange trenger hjelp for å bli med på vanlige påskeaktiviteter. 

Vi deler ut millionbeløp gjennom En håndsrekning hvert år, i samarbeid med Egmont Fonden. I år har det vært mange flere søknader enn vanlig. Økte priser på mat og strøm har gjort livet vanskeligere for mange barnefamilier.  

– Vi ser en økning, og at flere enn før trenger hjelp til ganske grunnleggende ting, som vinterstøvler eller ski, forteller Cecilia Skavlan, seniorrådgiver for oppvekst i Sanitetskvinnene.  

Flere av søknadene gjelder nå ting de fleste vil regne som grunnleggende for en barnefamilie. Bak mange søknader ligger det historier om familier i en vanskelig situasjon, som har nok med å dekke mat, strøm og husleie. Andre ting er det minimalt med rom for. Vi erfarer også at flere søker andre ordninger og får avslag, behovene i samfunnet har økt. Her er et lite utvalg av historier:  

1. Gutten bor sammen med faren i en kommunal leilighet. De sover på hver sin madrass på gulvet. De pengene de har til rådighet etter husleie og strøm, går til mat. Den lille gutten nevner ofte at de er fattige og at de kommer til å være det i lang tid. Han er opptatt av å passe inn på skolen og kunne ha noe spennende å fortelle om uten å måtte lyve. Søknaden er til å skaffe gutten et enkelt par med langrennsski, og til kunne leie slalåmski og heiskort. Da kan han være med klassekameratene på skiaktiviteter og slippe å føle seg utenfor. 

2. Mor er ufør og har ikke økonomi til å kjøpe klær og utstyr som datteren trenger for å delta i ulike aktiviteter sammen med andre. Hun er minimalt på skolen, og treffer bare noen få enkeltpersoner på fritiden. Hun trenger å komme seg ut med venner, men det er ikke så lett når hun må si nei til å være med på ting som koster penger og føler at hun har for dårlige klær. Søknaden skal dekke utgifter til å dra på bowling og kino med venner, og sko og klær til det daglige.  

3. Moren er aleneforsørger og går på arbeidsavklaringspenger, økonomien er stram. Sønnen har tidligere levd i et hjem med vold i nære relasjoner. Han trenger å utvikle nye vennskap, men det er vanskelig når han må si nei til invitasjoner som koster penger. Søknaden gjør det mulig for ham å være med på hyttetur en helg med en kompis og hans familie - reisepenger, opphold (delta i leie av hytte), mat, skikort og litt lommepenger. 

Ordningen En håndsrekning har vi hatt siden 2014, og den skal hjelpe barn og unge som sliter sosialt, helsemessig eller med skolearbeidet på grunn av familiens økonomiske situasjon. Hensikten er å motvirke utenforskap. I 2022 var det rundt 1000 barn som fikk økonomisk støtte gjennom ordningen. I 2023 blir det sannsynligvis flere. Støtten går primært til fritidsaktiviteter og utstyr knyttet til skole og annen læring som for eksempel: Skøyter, ski og sykler, utstyr, kontingent til fritidsaktivitet eller treningsleir i idrettsklubben og klær og sekk til skolestart. Ansatte i hjelpeapparatet søker på vegne av barn de kommer i kontakt med, søknader kommer både fra våre egne veiledningssentre og institusjoner som arbeider med barn og unge, men også fra andre kontaktpersoner i kommunene som helsesykepleier og barnevernspedagog. Støtten skal bidra til langsiktig hjelp for å bedre barnas sårbare situasjon, og mange får flere år på rad, for eksempel kontingenter til sportsaktiviteter. Det er ikke mulig for privatpersoner å søke. 

Rundt 12 prosent av alle barn bor i familier med vedvarende lav inntekt, noe som utgjør 110 000 barn i Norge (SSB 2022). Disse barna deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn, og går dermed glipp av en viktig arena for å treffe andre og få mulighet til å utvikle ferdigheter.