Panelet av en rekke politikere deltok på debatt om kvinnehelse

Trenger jeg baller for å bli forsket på – og for å få god behandling? Kvinnehelseutvalget har levert sin utredning – vi spurte politikere; hva nå? 

På selveste kvinnedagen inviterte vi politikere fra hele spekteret for å snakke om hvordan kvinners helsetilbud kan bedres. Kvinnehelseutvalgets nylig lanserte utredning (NOU) er nedslående, og dokumenterer at kvinner har et dårligere helsetilbud enn menn. Den foreslo en rekke tiltak, men de er ikke noe verdt om de blir liggende i en skuff. Vi spurte politikerne, hva vil dere gjøre? 

– NOU’en er rystende lesning, sånn kan vi ikke ha det. Vi jobber med en regjeringsstrategi for kvinnehelse og gir dette høy prioritet, sa Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet. 

Hun var også opptatt av at kvinnehelseperspektivet må med i all helsepolitikk framover. De andre politikerne i panelet ville derimot ha en Stortingsbehandling av saken. 

–Vi vil at utredningen på kvinnehelse skal bli stortingsmelding, slik at Stortinget kan diskutere tiltak og vi politikere forplikter oss uavhengig av regjeringsskifter, sa Sandra Bruflot fra Høyre.  

Flertall for stortingsmelding om kvinnehelse 

Hun fikk støtte fra KrFs Olaug Bollestad, MDGs Kristoffer Robin Haug og SVs Kari Elisabeth Kaski. Det kan dermed se ut som at Sanitetskvinnenes krav om stortingsbehandling har flertall.  

– Jeg er veldig redd for at det ikke blir endringer på sikt, hvis vi ikke gjør noen grunnleggende strukturendringer. At det skal fisle bort, slik som med den forrige NOU’en fra 1999, sa Kaski (SV).   

Kaktus i skjeden 

Alle ville ha mer penger til kvinnehelseforskning. 

– Hvorfor forsker vi på menn og bananfluer, men ikke på kvinner, sa MDGs Haug.  

Et spørsmål fra salen stjal showet da diskusjonen gikk over på de konkrete kvinnesykdommene. 

–Kunne noen i panelet tenke dere å stikke en kaktus opp i skjeden eller anus, og sitte med den resten av debatten? spurte Tuva Lilleås Christoffersen fra Vulvodyniforeningen.  

Politikerne var for en gangs skyld tause.  

– Slik kjennes det å leve med vulvodyni uten å få god nok behandling, sa Christoffersen. 

Et av NOU’ens mange eksempler på svikt i helsetilbudet, var at Norge har alt for få spesialiserte vulvaklinikker.  

Stopp vold mot kvinner skilt i 8.mars-tog

 

Sinnafeminist 

Kvinnehelse ble også koblet til de nye tallene for forekomst av voldtekt og vold i nære relasjoner, som kom fra NKVTS uka før kvinnedagen. Mer enn en av fem kvinner sa de hadde blitt voldtatt.  

– Dette er også kvinnehelse. Jeg var 18 da jeg opplevde et overgrep, og 40 før jeg begynte å jobbe med det. Det sitter i kroppen for alltid, sa Olaug Bollestad (KrF). 

Bruflot (H) nevnte en rekke tiltak, blant annet lavere terskel for bruk av besøksforbud, og mye mer bruk av omvendt voldsalarm, som vi i Sanitetskvinnene også har arbeidet for å få til.  

Så avsluttet komiker Sofie Frøysaa arrangementet med å fortelle om hvorfor hun var en sinnafeminist. 

– Vi har all mulig grunn til å være sinte, en av fem er blitt voldtatt, og det tar sju år å få påvist endometriose. Jeg er ikke redd for å bli kalt sinnafeminist, sa Frøysaa. 

Talte for 10 000 tilhørere 

Politisk rådgiver talte for 10 000 publikum om kvinnehelse

På Youngstorget i Oslo var vår egen Aurora Eck Nilsen, politisk rådgiver i sekretariatet, en av hovedtalerne. Nærmere 10 000 var møtt fram på torget.  

– Nå må politikerne ta oss på alvor, vi trenger et nasjonalt løft for kvinnehelse, i dag, avsluttet Aurora, til høy jubel fra torget. 

En av de vedtatte hovedparolene i toget var «Kvinner er halve befolkningen – mer penger til kvinnehelseforskning», båret av Sanitetskvinnene i Oslo, som svært mange valgte å gå bak.  

Signer oppropet for handling nå!