Debatten 2022

Vi har ikke likestilling innen helse i dag. Hvor mange vonde kvinnehistorier må vi høre før vi erkjenner at det er en systemsvikt i helsetilbudet? Dette rammer halvparten av befolkningen, men påvirker oss alle. Nå har vi utredet nok, politikerne må handle! Vi krever penger til kvinnehelse nå! Skriv under for å vise politikerne at dette må prioriteres, også i kroner og øre!

Sist uke leverte et regjeringsoppnevnt utvalg en rapport om kvinnehelse. Den dokumenterer at kvinner får dårligere helsehjelp enn menn. Denne nye utredningen foreslår en kvinnehelsemilliard spredt over fem år. Men det forplikter ikke politikerne til å faktisk bevilge disse pengene. Og selv dette er altfor lite! Forskning og god behandling koster. For eksempel helseutgiftene i Norge i 2021 var på 418 milliarder, da er 1 milliard under en kvart prosent. Vis at du bryr deg om hvor pengene prioriteres.

Fra den forrige utredningen om kvinnehelse i 1999, ble bare noen få tiltak gjennomført, men mange av forslagene ble i skuffen. Det kan ikke skje igjen.

Signer oppropet her.

Les hele brevet til poltikerne her: