Portrettbilde av Anne Spurkland

Spurkland får prisen for sitt viktige forskningsarbeid på kvinnehelse og sin unike evne til formidling, særlig hennes bidrag under pandemien. Sanitetskvinnene deler ut prisen på 100.000 kroner hvert år. 

 

Anne Spurkland er professor i molekylær biologi og anatomi og forsker innen molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo. Hun får prisen for sin forskning på om mors immunsystem avslører sykdom i svangerskapet, autoimmune sykdommer og immunsystemet generelt, der kjønnsdimensjonen alltid er ivaretatt. Hun får også prisen for sin unike evne og omfattende innsats når det gjelder formidling.  

Det er Sanitetskvinnenes sentralstyre som deler ut prisen på 100.000 kroner, til en forsker eller forskergruppe som har utmerket seg på feltet kvinnehelseforskning. Det legges også vekt på formidling og deltakelse i samfunnsdebatten. Professor Spurkland har vært en synlig stemme i debatten om koronapandemien. Gjennom flere hundre intervjuer og utspill i media har Spurkland kommentert og svart på pandemirelaterte spørsmål fra alle lag av befolkningen. Samtidig har hun utfordret myndighetenes arbeid med pandemien og bidratt til en kunnskapsbasert debatt om pandemirelaterte spørsmål. Hun stilte opp og var sitt ansvar som fagperson bevisst, i en situasjon da mange var usikre og informasjonsbehovet var stort.   

Hennes faglige interesser inkluderer også T celle aktivering, molekylær immunologi, genetikk og neuroinflammasjon. Formidling er en integrert del av hennes virke som forsker. Ekspertpanelet legger vekt på at Spurkland gjennom sin formidling gitt fremragende bidrag til kunnskapsbasert debatt. Hun er svært synlig som samfunnsdebattant, og er en ivrig blogger. Hun bidrar ofte til folkeopplysning i mediene og gjør forskning relevant for alle. Hun nyter også stor anerkjennelse i sitt fagmiljø. 

Spurkland har frontet N.K.S. sitt bidrag under pandemien, og har vært en av våre coronaambassadører. Spurkland sitter også i N.K.S. sitt ekspertpanel. Hun har vært veileder for to stipendiater med midler fra N.K.S.