veiledningssenter barn

På veiledningssentrene til N.K.S. for pårørende til rus og psykiatri, melder barn at de har fått tilleggsbelastninger som følge av koronatiltakene. Barn som allerede har det vanskelig med store ansvarsoppgaver i hjemmet, er nå i tillegg bekymret for smitte og at foreldrene skal miste jobben.

Barn som lever i sårbare familier møter nye utfordringer i koronatiden. Vi har tatt en prat med veilederne Unni Aase Selstø og Solveig Fjermestad som jobber på N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge. De forteller at barn som allerede tar mye ansvar for familie og hjem som følge av ulike utfordringer, nå får nye bekymringer. Noen er bekymret for smitte og tar kanskje ansvar for hygienen og rengjøring i hjemmet, mens andre er bekymret for at mor eller far skal bli arbeidsledig. – Så bekymringen for hva pandemien kan føre til, kommer på toppen av andre bekymringer, sier de.

Økt pågang av henvendelser fra barn

Og statistikken viser at sentrene har hatt en økning i henvendelser fra barn i 2020. 164 flere og totalt 1040 barn under 18 år har benyttet seg av tilbudet i koronaåret 2020. Det er usikkert om dette er som følge av pandemien, men det som er sikkert, er at mange av veilederne har registrert nye utfordringer som følge av pandemien.

Mange barn er bekymret for det som skjer, eller blir påvirket av foreldrenes bekymringer. En jente på 14 år forteller at hun har en far med koronaangst noe som fører til mye krangling i hjemmet.

Og når en må begrense antall nærkontakter, er det noen barn som faller mellom stoler uten noen som helst kontakter. Flere av barna lever i familier med aleneforsørgende som ikke har overskudd til å finne på alternative aktiviteter som baking og turer i skog og mark. Derfor har også spillaktiviteten for barn økt betydelig. Forskning fra Oslo Met i november 2020 peker på at barna beskriver gamingen som en slags digital erstatning for å være sosial med vennene sine. Dette er noe veilederne også har fanget opp.  De mest sårbare barneskolebarna sier at de får lov til å spille eller game mer nå når det er så lite annet å finne på, sier Fjermestad. Til tross for at gaming kan gi felleskap og mestringsfølelse, kan det materielle og økonomiske ved spill også bidra til å skape og forsterke forskjeller sier forskningen. Det viser seg at barn som ikke har råd til nødvendig gaming-utstyr og populære spill som jevnaldrende spiller, har lettere for å falle fra sosialt og føle seg utenfor.

En annen problemstilling de har møtt, er en gutt fra en familie der foreldrene er hjemme med pleiepenger for å ta seg av en psykisk syk. Gutten, som er i tenårene, melder at det er tøft å være så mye hjemme i en allerede presset situasjon.

Holdt fysiske møter siden juni

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud. Pårørende kan oppleve store belastninger, og målsettingen til alle sentrene er å bidra til økt livskvalitet og mestring gjennom gruppe- og individuelle samtaler. De fire sentrene har stort sett klart å holde tilbudet om å møtes for veiledning siden juni, noe som for mange er et kjærkommet tilbud i en vanskelig tid. Selstø og Fjermestad melder at de merker at mange av barn og unge mister en del med digitale møter med hjelpeapparatet.

Og kreativiteten for å finne alternative løsninger har vært stor. Noen steder har eksempelvis foreldregrupper møttes ut i naturen for å prate. Barn har blitt samlet i parker og individuelle samtaler er gjennomført på tur. Personvernet er alltid godt ivaretatt, der de pårørende får selv velge om de vi snakke på telefon, videokonferanse eller møtes fysisk enten inne eller ute alt avhengig av hva smittevernreglene har tillatt.

Mer slitne nå

Veilederne sier at de som benytter seg av tilbudet, stort sett har vært positivt innstilt på å klare brasene under pandemien. –Men vi må si at vi merker at mange nå er mer slitne og synes ting er tungt etter snart et år med begrensninger, melder Selstø. Både barn og foreldre savner fritidsaktiviteter og har lite overskudd til å finne alternative aktiviteter. Og det er engang slik at de mest sårbare barna, rammes hardest. Korona har for mange blitt en ny belastning på toppen av det som ellers er vanskelig. 

 

Er du pårørende til noen som lever med rus eller psykiatri og trenger noen å snakke med? Her finner du kontaktinformasjon til sentrene