Tekst fra barn

Hva er en fadderavtale og hvordan går vi frem for å støtte dette unike tilbudet i regi av sanitetskvinnene?

Missing medieelement.

Veiledningssentrene for pårørende er et unikt og viktig lavterskeltilbud til barn og voksne som er pårørende til personer som har psykiske og/eller rusutfordringer. Veiledningssentrene jobber fagbasert og tilbyr samtaler over hele landet. Tilbudet er gratis. Sentrene er delvis finansiert av helsedirektoratet, men er også avhengig av midler fra vår egen organisasjon.  Ønsker din lokalforening å støtte dette viktige arbeidet, oppfordrer vi til å inngå en fadderavtale.  Det er også mulig å gi enkeltbidrag til sentrene.

Med et fast årlig tilskudd over en tre-års periode kan din forening bidra til større økonomisk forutsigbarhet for senteret i din landsdel. Dere velger selv hvilke beløp dere vil tegne dere for. Pengene går uavkortet til drift av det veiledningssenter dere er fadder for. Som takk for hjelpen vil senteret tilby din forening, helst i samarbeid med andre sanitetsforeninger i deres region, et årlig foredrag med tema knyttet til fagfeltet. I tillegg vil senteret sørge for at foreningen holdes oppdatert om aktiviteten gjennom regelmessige rapporter og årsmeldinger.  Mange steder vil vi også kunne opprette et lokalt veiledningstilbud, arrangere kurs for pårørende eller temakvelder.

Kontakt leder for sentrene innenfor din region for mer informasjon:

Tove Wærnes – N.K.S. Veiledningssenteret Sør Øst, epost: tove.dalene.Warnes@veiledningssenter.no, telefon 952 58 392

Unni Selstø – N.K.S. Veiledningssenteret Vest, epost:  unni.selsto@veiledningssenter.no, telefon 400 42 334

Grete Rugland – N.K.S. Veiledningssenter Nord, epost: grete.rugland@veiledningssenter.no, 957 23 262

Karin Tuvmarken – N.K.S Veiledningssenter Midt, epost:  karin.tuvmarken@veiledningsenter.no, telefon 411 75 628