to hender holder sammen

I forbindelse med vårt felles ansvar for å begrense/ stoppe spredning av Covid-19 gjør vi noen endringer knyttet til vårt tilbud. 

Vi må dessverre utsette mestringskursene våre, men deltakere på kursene får tilbud om samtaler med veileder på telefon / Skype i tiden frem til vi kommer i gang igjen. 

Veiledningssamtaler som er avtalt og avtales går som vanlig, men på telefon eller Skype. 

Vi avlyser deltakelse på eksterne arrangementer og møter. 

TILTAKENE GJELDER INNTIL VIDERE OG VURDERES FORTLØPENDE

Ellers er vår telefon åpen som vanlig, for alle dere pårørende til rusavhengige og psykisk syke som tenger noen å snakke med!

IKKE gå alene med vanskelige tanker og følelser! 

Ring ditt nærmeste veiledningssenter: