Veiledningssenteret i sør dekker Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Hovedkontoret ligger i Skien. Vi har avdelingskontor i Kristiansand, samt faste kontordager i Tønsberg, Kragerø og Mandal.

Vi tilbyr individuelle samtaler til barn og voksne, familiesamtaler, gruppemøter, mestringskurs og temasamlinger. Vi har valgt å ha åpne, framfor lukkede, grupper i Skien og Kragerø fordi vi har erfart at det er lærerikt å være med i gruppe, og at det kunne bli lang ventetid for nye pårørende som ønsket å delta i gruppe. Årlig arrangerer vi gratiskonferansen «Du og jeg og rusen» for hjelpeapparatet og pårørende (sammen). De to siste årene har vi i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og KoRus sør arrangert en fagdag for hjelpeapparatet hvor tema har vært synliggjøring av pårørendes situasjon og hvordan de kan hjelpes til å få en bedre hverdag som pårørende.

Vi har inngått samarbeidsavtaler om pårørendearbeid med flere kommuner innen regionen. Vi er også med i samarbeid om verdensdagen for markering av overdose og forebygging av selvmord i noen av kommunene. Vi har en del utadrettet virksomhet ved at vi holder innlegg/foredrag om hvordan det er å være pårørende til rusavhengige, psykisk syke eller spilleavhengige. Siden senteret startet i 2010 har vi hatt årlig økning i antall pårørende som har oppsøkt veiledningssenteret. I 2018 hadde vi 1580 samtaler med pårørende, ca. 10 % økning fra 2017. Alle våre ansatte har sosial-/helsefaglig høyskoleutdanning.

Kontaktinformasjon
Telefon: 35 52 77 05
E-post: post.sor-norge@veiledningssenter.no