Image
eldre og unge - holder hånd

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og med driftsavtale med Helse-Vest RHF.  Sykehuset tilbyr utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom. 

Eier: Bergen Sanitetsforening

Direktør: Frode Wikne

Telefon: 56 15 10 00

E-post: olaviken@olaviken.no

Adresse: N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal

Web: olaviken.no