Landsdekkende rehabiliteringstilbud for pasienter med multippel sklerose. Eies av N.K.S. Akershus.

Fagområde: Rehabilitering multippel sklerose

Beskrivelse: Landsdekkende rehabiliteringstilbud for pasienter med multippel sklerose

Antall ansatte: 35, fordelt på 28 årsverk

Eier: N.K.S. Akershus

Organisasjonsform: Fra 1.1.2015 slått sammen med NKS-Helsehus Akershus (Ideelt aksjeselskap)

Oppdragsgiver: Driftsavtale Helse Sør-Øst RHF

Daglig leder: Monica Holst

Telefon: 64 00 38 10

E-post: post@nks-helsehus.no

Adresse: N.K.S. Helsehus Akershus, MS-senteret, Rektor Wolans vei 11, 1474 Nordbyhagen

ISO-sertifisert februar 2010

Web: nks-helsehus.no