Image
grefsenlia

Grefsenlia er en spesialisthelsetjeneste innenfor alderspsykiatri  med heldøgns omsorgstilbud innen psykisk helse, eid av N.K.S. Oslo fylkesforening 

  • Alderspsykiatri – Utredning og behandling av mennesker med alderspsykiatriske lidelser.
  • Huntington – heldøgnsplasser og dagtilbud til personer med Huntington sykdom
  • Ressurssenter innenfor Nasjonalt Fagnettverk Huntington
  • Mestringstiltaket – boliger med heldøgns omsorgstilbud til personer med psykiske lidelser

Administrerende direktør: Gry Hall

Telefon: 22 09 15 10

E-post: firmapost@grefsenlia.no

Adresse: N.K.S. Grefsenlia, Aschougsvei 37, 0587 Oslo

Web: grefsenlia.no