10 Feb 2020
Image

2020 vil bli et rekordår for Sanitetskvinnenes forskningssatsning. Med midler fra N.K.S’ forskningsfond og…

06 Feb 2020
Image

– Min far var koran-lærer. Han prøvde å stoppe mamma fra å omskjære meg. Kjønnslemlestelse handler ikke om…

04 Feb 2020
Image

Ellen Arnstad får Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris for sin innsats for kvinners rettigheter og modig…