29 Mai 2020
Image

Tirsdag 26. mai vedtok Stortinget en historisk endring i bioteknologiloven. Sanitetskvinnene som organisasjon støtter…

21 Mai 2020
Image

Da statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram ante vi ikke at året skulle bli preget av en pandemi som skulle endre…

16 Apr 2020
Image

Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen…