16 Apr 2020
Image

Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen…

13 nov 2019
Image

Norske Kvinners Sanitetsforening har den siste tiden jobbet målrettet inn mot statsbudsjettet. Gjennom høringene har…