16 Apr 2020
Image

Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen…

04 Jan 2019
Image

Nytt år ligger foran oss. Ny muligheter, gleder og utfordringer. 2018 er et tilbakelagt kapittel.…