16 Apr 2020
Image

Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen…

06 sep 2017
Image

Nesten 1 av 10 norske kvinner er blitt voldtatt. Kun 10 prosent anmelder voldtekten, og få av disse ender…