04 Jan 2019
Image

Nytt år ligger foran oss. Ny muligheter, gleder og utfordringer. 2018 er et tilbakelagt kapittel.…

22 sep 2017
Image

– De beste rollemodellene barn og unge har er oss voksne. Det betyr at vi må være veldig bevisste på…

21 sep 2017
Image

– Målet vårt er å utvikle et undervisningsopplegg som kan brukes i skolen slik at elevene får et godt…

15 sep 2017
Image

– Barna er veldig begeistret for at vi kommer og leser for dem. De krabber opp i fanget, og spør oss…

14 sep 2017
Image

En ny sykkel er stas for de fleste barn, men for noen barn er det mer stas enn for andre. Mange barn som…

12 sep 2017
Image

For at alle studenter skal lykkes er det ikke nok med god studieteknikk og disiplin. Det forutsetter også…