23 aug 2019
Image

Bergen sanitetsforening gir 2,5 millioner kroner til Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og…

09 aug 2019
Image

Sanitetskvinnene lyser ut treårige forsknings- og utviklingsmidler fra våre egne fond for perioden 2020-22. 

14 des 2017
Image

For 2018 bevilger Sentralstyret midler fra N.K.S.' FoU-fond til forskning på revmatisme,…

05 nov 2017
Image

Norges første kvinnelige professor i allmennmedisin, Kirsti Malterud, mottok lørdag Norske Kvinners…

17 okt 2017
Image

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk i dag tildelt seks nye forskningsprosjekter fra…

21 sep 2017
Image

– Målet vårt er å utvikle et undervisningsopplegg som kan brukes i skolen slik at elevene får et godt…

19 Mai 2017
Image

Med midler fra ExtraExpress skal ti lokale sanitetsforeninger sette i gang prosjekter som gir mye…

27 Mar 2017
Image

– Kvinners livsvilkår og helse går som en rød tråd gjennom alle helseprosjektene vi fremmer til…