10 Apr 2018
Image

Alle kvinner i Norge har rett på og fortjener en god og trygg barselomsorg. Fra kvinnen blir…

09 Feb 2013
Image

Filmskaper og debattant Margreth Olin (42) er tildelt Fredrikkeprisen 2013 for å rette søkelyset mot…