Regjeringen har bedt oss om hjelp til å nå ut med informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen. I denne sammenheng er Norske Kvinners Sanitetsforening sammen med fem andre frivillige organisasjoner tildelt midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som skal brukes til informasjonstiltak. 

Fra disse midlene kan våre lokalforeninger få mulighet til å søke om økonomisk støtte for å gjennomføre informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen. Dere har en viktig rolle i deres lokalsamfunn og kan spre livsviktig informasjon. Når man ikke forstår norsk godt, eller har lite nettverk, kan korona-situasjonen være enda mer skremmende.

Søk om midler til Korona-informasjonstiltak:

 

Tips til korona-relaterte aktiviteter

Veileder for smittevern i frivillig aktivitet

http://www.lnu.no/korona/veileder/

 

Vi oppfordrer våre lokalforeninger å gjenoppta vanlige aktiviteter hvis situasjonen tillater det og med forbehold om at de følger de til enhver tid gjeldende reglene om antall deltagere per gruppe, avstand og renhold. Vi har utarbeidet plakater med 4 enkle råd til de som vil delta i aktivitetene samt oversatt dem til 12 språk. Dette kan være til hjelp for å betrygge både deltagerne og de frivillige. Rådene er basert på "Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner" laget av Frivillighet Norge.

Digitale hjelpemidler

Informasjon på forskjellige språk

Vi har laget en oversikt over korona-relatert informasjon på forskjellige språk. Finn det aktuelle språket, last ned tilhørende pdf-fil, som er veldig enkel å navigere i og finn den informasjonen som du har behov for. Oversiktene oppdateres jevnlig.

 

 

Med hjelp fra våre flerkulturelle doulaer har vi spilt inn lydfiler til «Spørsmål og svar om koronavirus» på urdu, dari og farsi. På denne måten kan viktig informasjon nå ut til mange flere. Her ligger lydfilene:

https://sanitetskvinnene.no/om-korona

Lydfilene med "Spørsmål og svar om koronavirus" på somali, tigrinja og arabisk, samt skriftlige dokumenter på flere språk finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/sos/?term=&h=1 

Mer informasjon kommer.