Image
under paraply

Norske Kvinners Sanitetsforening har fokus på å inkludere og involvere kvinner med minoritetsbakgrunn over hele landet. Vi tilbyr trygghet og fellesskap, gjennom sosialt samvær, språktrening og ulike aktiviteter.

 
Det har vist seg at utfordringene blant minoritetskvinner i Norge, ofte er større enn blant minoritetsmenn. De integreres senere, har dårligere helse enn etniske norske kvinner og minoritetsmenn, og har få arenaer til å praktisere norsk. De har en nøkkelrolle i familien, men mangler ofte kvinnenettverk. Gjennom møteplasser for kontakt, er Sanitetskvinnene sitt mål å skape god kommunikasjon og tillit mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Våre lokalforeninger spiller en aktiv rolle i det norske integreringsarbeidet.
 
Vi tilbyr trygghet og fellesskap, både for bosatte kvinnelige flyktninger og kvinner på asylmottak. I vår kamp for en bedre folkehelse generelt og kvinnehelse spesielt, er vi særlig opptatt av integreringsarbeidet. Det å delta i en organisasjon eller forening er en god måte å bli integrert på. Sosialt samvær forebygger ensomhet, bidrar til nettverk og mestring, og styrker fysisk og psykisk helse. Vi har gjennom prosjektet språkvenn lokale møteplasser for norske sanitetskvinner og minoritetskvinner over hele landet. Vi tilbyr også aktiviteter for familier, kvinner og barn på asylmottak.
 
Gode opplevelser kan bidra til å styrke fysisk og psykisk helse hos barn og voksne som bor på mottak, og gi en god start på integrering og inkludering i et lokalsamfunn. Etablering av kjøkkenhager mens man venter på opphold eller bosetting, kan for eksempel gi et avbrekk fra en hverdag preget av mye usikkerhet. Gjennom våre aktiviteter gir vi også språktrening, relasjonsbygging og kunnskap om norsk samfunn og kultur. Barn på asylmottak får verdifulle opplevelser av tilhørighet og mestring gjennom å delta på aktiviteter de ellers ikke har tilgang til. Det kan for eksempel være besøk i familieparker, kino, bowling eller julefest. Flere lokalforeninger bidrar også med klær og utstyr.
Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å bidra til å forebygge livsstilssykdommer som type 2-diabetes, bedre fysisk og psykisk helse samt å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse blant innvandrerjenter og kvinner. Dårlig kosthold og lite fysisk aktivitet skyldes primært kultur og tradisjoner, ikke religion. Gjennom våre lokale aktiviteter, kan minoritetskvinner få kostholdsråd, matkurs eller delta på trim. Vi arrangerer også lokale tema- og informasjonsmøter.
 
Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og forståelse, noe som kan hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet og religion, og føre til god kommunikasjon og tillit mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen!