Image
meråker kurbad - svømming

Meråker Kurbad er en rehabiliteringsinstitusjon som eies av Meråker sanitetsforening.

Fagområde: Rehabilitering, treningssenter

Beskrivelse: Offentlig godkjent opptreningsinstitusjon i gruppe I. Tverrfaglig behandling, trening og stimulering til pasienter med ulike lidelser med behov for opptrening og behandling

Antall ansatte: 51, fordelt på 36 årsverk

Eier: N.K.S. Meråker sanitetsforening

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Oppdragsgiver: Driftsavtale med Helse Midt RHF

Daglig leder: Steinar Volden

Telefon: 74 81 24 00

E-post: post@meraker-kurbad.no

Adresse: Meråker Sanitetsforening kurbad, 7530 Meråker

Web: meraker-kurbad.no