Iselin

HVORFOR

PRIORITERES

MENNS HELSE?

Støtt forskning på kvinners helse

Medlemskapet koster 250 kroner per år.

Støttemedlem - kr. 400 *

Fyll inn telefonnummer og du er i gang!

*Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og ut 2022. Kontingenten koster 400 kroner.

Form main wrapper

On Success

*
*
*
*
*
*
*
Vær oppmerksom på at et sted eller en by kan ha mange foreninger, også med navn som avviker fra stedsnavnet. Er du i tvil så velg «Velg forening for meg» så finner vi den foreningen som er nærmest deg
*
Jeg samtykker til at denne informasjonen lagres for videre saksbehandling
Iht til GDPR må søker samtykke i at informasjonen kan lagres. Les mer om GDPR her.
Dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp med innmelding, ta kontakt med medlemsservice på 995 02 795

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse

I likestilte Norge er det fortsatt ikke likestilling innen helse. Mye medisinsk kunnskap bygger fortsatt i for stor grad på menn. Derfor vet vi ikke nok om kvinners sykdommer og lidelser. Dette er helt urimelig og vi trenger deg med på laget for å endre dette.

Meld deg inn som støttemedlem i dag. Det koster kun kr. 250,-

Altfor mange kvinner lever med unødvendige smerter og redusert livskvalitet siden de ikke får den behandlingen de trenger. At vi vet for lite om kvinners helse, skaper igjen begrenset kunnskap hos helsepersonell i møte med pasientens behov. Dette kan føre til at kvinner ikke får riktig diagnose og behandling, selv når det er snakk om svært utbredte sykdommer og lidelser som hjerteinfarkt.

Hjerte- og karsydommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge blant kvinner, men de har oftere diffuse symptomer slik at det er vanskelig a avdekke. Kathe Nielsen (49) fra Sandefjord er en av dem som smertelig fikk erfare dette. Hun hadde alvorlig hjertesykdom i familien, men fikk vite av legen at hun ikke trengte å bekymre seg fordi hun var jente. Til tross fikk hun likevel et hjerteinfarkt. Hun opplevde ikke strømninger i venstre arm eller trykk i brystet, som man ofte advares mot. Hun opplevde derimot et trykk i bihulene, halsbrann og smerter i skuldrene og skjønte ikke hva dette var. Kathe gikk i hele 14 dager før hun fattet mistanke om at dette kunne være alvorlig. Hun var heldig og det gikk bra, men det er svært bekymringsfullt at det gikk så lang tid fordi vi vet for lite. Det at vi ikke vet mer om kvinners hjertesykdommer tar liv. Derfor har Sanitetskvinnene engasjert seg i forskning på kvinnehjertet.

Bli støttemedlem i dag for å gi oss kraft og tyngde til å kjempe for likestilling innen helse.

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse!

* Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og ut 2021. Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt medlemskap. Vi lover å ikke spamme deg. Les vår personvernerlæring her