Else

LIKESTILLING KREVER

FORSKJELLS-BEHANDLING!

Støtt forskning på kvinners helse

Medlemskapet koster 250 kroner per år. 

Støttemedlem - kr. 400 *

Fyll inn telefonnummer og du er i gang!

*Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og ut 2022. Kontingenten koster 400 kroner.

Form main wrapper

On Success

*
*
*
*
*
*
*
Vær oppmerksom på at et sted eller en by kan ha mange foreninger, også med navn som avviker fra stedsnavnet. Er du i tvil så velg «Velg forening for meg» så finner vi den foreningen som er nærmest deg
*
Jeg samtykker til at denne informasjonen lagres for videre saksbehandling
Iht til GDPR må søker samtykke i at informasjonen kan lagres. Les mer om GDPR her.
Dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp med innmelding, ta kontakt med medlemsservice på 995 02 795

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse

I likestilte Norge er det fortsatt ikke likestilling innen helse. Mye medisinsk kunnskap bygger fortsatt i for stor grad på menn. Derfor vet vi ikke nok om kvinners sykdommer og lidelser. Dette er helt urimelig og vi trenger deg med på laget for å endre dette.

Meld deg inn som støttemedlem i dag. Det koster kun kr. 485,-

Vi trenger ikke gå mange år tilbake i tid før det meste av den medisinske grunnforskningen enten bare ble gjort på menn, eller inkluderte begge kjønn uten å skille mellom menn og kvinner i dataanalysene. Men det har vist seg å være viktige biologiske forskjeller mellom kjønnene. Og til tross for at kvinner utgjør halve befolkningen, er det fortsatt manglende kunnskap om og forskning på sykdommer og lidelser som primært rammer kvinner. Mange av disse er tabubelagt. Det er ikke greit!

Altfor mange kvinner lever med unødvendige smerter og redusert livskvalitet siden de ikke får den behandlingen de trenger. At vi vet for lite om kvinners helse, skaper igjen begrenset kunnskap hos helsepersonell i møte med pasientens behov. Dette kan føre til at kvinner ikke får riktig diagnose og behandling.

For at kvinner og menn skal få likeverdige helsetjenester, sørger Sanitetskvinnene hvert år for titalls millioner til forskning på kvinners helse og livsvilkår.

Bli støttemedlem i dag for å gi oss kraft og tyngde til å kjempe for likestilling innen helse.

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse!

* Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og ut 2021. Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt medlemskap. Vi lover å ikke spamme deg. Les vår personvernerlæring her