Ellen

TRENGER JEG

BALLER

FOR Å BLI

FORSKET PÅ?

Støtt forskning på kvinners helse

Medlemskapet koster 250 kroner per år*. 

Støttemedlem - kr. 400 *

Fyll inn telefonnummer og du er i gang!

*Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og ut 2022. Kontingenten koster 400 kroner.

Form main wrapper

On Success

*
*
*
*
*
*
*
Vær oppmerksom på at et sted eller en by kan ha mange foreninger, også med navn som avviker fra stedsnavnet. Er du i tvil så velg «Velg forening for meg» så finner vi den foreningen som er nærmest deg
*
Jeg samtykker til at denne informasjonen lagres for videre saksbehandling
Iht til GDPR må søker samtykke i at informasjonen kan lagres. Les mer om GDPR her.
Dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp med innmelding, ta kontakt med medlemsservice på 995 02 795

Likestilling i 2021 handler om kvinners helse

I likestilte Norge er det fortsatt ikke likestilling innen helse. Mye medisinsk kunnskap bygger fortsatt i for stor grad på menn. Derfor vet vi ikke nok om kvinners sykdommer og lidelser. Dette er helt urimelig og vi trenger deg med på laget for å endre dette.

Meld deg inn som støttemedlem i dag. Det koster kun kr. 485,-

Vi vet ikke nok om kvinners sykdommer og lidelser. Vi mangler kunnskap om hva som er konsekvensene for kvinner ved sykdom som rammer begge kjønn, som f.eks. hjertesykdommer. Symptomene på infarkt hos menn er gjerne tydelige og kjente. Som trykk for brystet, tung pust og stråling ut i venstre arm. Men symptomene hos kvinner kan være mer diffuse og kan forveksles med at de er slitne, har blitt eldre, eller har fått influensa. Såkalte stumme hjerteinfarkter, infarkter med ingen eller vage symptomer, er vanligere hos kvinner enn menn. Dette er et eksempel på hva vi trenger å vite mer om.

Til tross for at kvinner utgjør halve befolkningen, er det manglende kunnskap om sykdommer og lidelser som primært rammer kvinner. Mange av disse er tabubelagte som endometriose, vulvalidelser og plager ved overgangsalder. Det er ikke greit! 

Bli støttemedlem i dag for å gi oss kraft og tyngde til å kjempe for likestilling innen helse.

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse!

* Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og ut 2021. Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt medlemskap. Vi lover å ikke spamme deg. Les vår personvernerlæring her