Utdeling av penger til forskningsløp, fra ExtraStiftelsen.