En sykepleierstudent setter HPV-vaksine i en jentes arm.