Collage av bilder med sanitetskvinner, videreskoleelever og ja betyr ja-kampanjen.