Per-Willy Amundsen mottar og deler ut røde knapper med rød knapp-alliansen.