Christine Koht underholder på scenen under kvinnehelsedagen 2017