Mange glade damer holder hvert sitt fargerike fastelavnsris.