Tidligere barne- og likestillingsminister Solveig Horne og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen.