Fem damer representerer styret i Fredriksvern sanitetsforening.