Leder i Grov sanitetsforening med en av guttene ved Elvemo asylmottak.