Politisk rådgvier, Mette Hanekamhaug, leder debatten og ser på en kvinne i panelet.