En gruppe minoritetskvinner som kurses i å bli en doula.