Gry Larsen og Grete Herlofson signerer samarbeidsavtale mellom N.K.S. og CARE